Nestrovski e Wisnik no "Porto Alegre em Cena", 4/9/08. (Foto: Fernanda Chenale.) 
 foto: Fernanda Chemale